top of page

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES VIDĒJĀ LĪMEŅA PROGRAMMA

UZŅĒMUMU GRĀMATVEDĪBA

170 ak/h

Kam paredzēta programma?

Tiem, kam jau ir pamatzināšanas grāmatvedībā (piemēram, ir izieta iesācēju grāmatvedības kursu programma - Bilance un nodokļi) un vēlas iemācīties patstāvīgi sastādīt gada pārskatu. Noderīga šī mācību programma būs arī tiem, kas kādu laiku nav bijuši grāmatvedības jomā nodarbināti, bet pamati un sākotnējā pieredze grāmatvedībā ir.

Šo programmu izvēlas arī tie grāmatveži, kuri ikdienā strādā kādā konkrētā uzņēmējdarbības nozarē, bet plāno pieņemt izaicinājumus un, piemēram, nodibināt savu grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumu.

Populāra šī programma ir arī grāmatvežiem, kas strādā, piemēram, tikai ar pamatlīdzekļiem, bet citas iemaņas sāk zust, tās neatjaunojot un neuzturot. 

Ko varēsiet apgūt?

Zināšanas un prasmes par visu grāmatvedības uzskaites ciklu. Īpaša vērība tiek pievērsta gada pārskata sastādīšanai, sākot no posteņu novērtēšanas principiem un beidzot ar gada pārskata sastādīšanu saskaņā ar pēdējiem grozījumiem LR normatīvajos dokumentos. Papildus gada pārskata sastādīšanas prasmēm, tiek iegūtas pamatzināšanas par budžetu sagatavošanu, par grāmatvedības datu analīzi, par pašizmaksas aprēķināšanu. Darba tiesības, papildus tam, kas nepieciešams darba samaksas aprēķiniem, tiek skatītas pamatojoties uz Darba likuma un Civillikuma normu prasībām.

Mācību īpatnības

Mācības balstās uz praktiskiem darbiem, situāciju un komplekso uzdevumu risināšanu. 60% mācību laika atvēlēts praktiskiem darbiem

Mācību priekšmeti

Finanšu grāmatvedība (108 ak/h)
LR nodokļu sistēma (30 ak/h)
Vadības grāmatvedība (20 ak/h)
Darba tiesības (8 ak/h)

Savā īpašumā saņemsiet

Pastāvīgi aktualizētus mācību izdales materiālus papīra vai digitālā formā (pēc pasniedzēja ieskatiem)

Pārbaudes veidi

Kontroldarbi, ieskaites un noslēgumā eksāmens (4 ak/h)

Kādus dokumentus saņemsiet?

IZM LR apliecību ar mazo valsts ģerboni par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi

Jūsu finansiālais ieguvums

Deklarējot ienākumus savā Gada deklarācijā, jums ir iespēja saņemt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par personīgi veiktu akreditētas programmas apmaksu.

bottom of page