NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

PVN praktikums ar Lilitu Beķeri

Sākums

janvāris, 2021

Min cilv.

8

Nodokļi mūsu ikdienā un grāmatvedība, 18 ak/h

Praktizējošiem grāmatvežiem, uzņēmējiem

Sākums

pēc pieprasījuma

Min cilv.

8

Darba attiecību noformēšana un darba samaksas aprēķins

Ir iespējams apmeklēt atsevišķas dienas. Kopā 21 ak/h

Sākums

pēc pieprasījuma

Min cilv.

6

Projekta cikla vadība, 39 ak/h

Viss priekš projektu pieteikumu sagatavošanai un projektu īstenošanai

Sākums

pēc pieprasījuma

Min cilv.

10