NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

IMG_20190909_170558.jpg

Nodokļi mūsu ikdienā un grāmatvedība, 18 ak/h

Sākums

pēc pieprasījuma

Min cilv.

8

Taking Notes

Darba attiecību noformēšana un darba samaksas aprēķins

Sākums

pēc pieprasījuma

Min cilv.

6

Architecture Model Sketching

Projekta cikla vadība, 39 ak/h

Sākums

pēc pieprasījuma

Min cilv.

10