NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Nodokļi mūsu ikdienā un grāmatvedība, 18 ak/h

Praktizējošiem grāmatvežiem, uzņēmējiem

Sākums

Min cilv.

Šobrīd pieteikušies

5. augusts

8

1

Darba attiecību noformēšana un darba samaksas aprēķins

Ir iespējams apmeklēt atsevišķas dienas. Kopā 21 ak/h

Sākums

Min cilv.

Šobrīd pieteikušies

septembris/

oktobris

6

1

Projekta cikla vadība, 39 ak/h

Viss priekš projektu pieteikumu sagatavošanai un projektu īstenošanai

Sākums

Min cilv.

Šobrīd pieteikušies

pēc pieprasījuma

10

-