ATSAUKSMES

Paldies par fantastisko iespēju apgūt šos kursus. Bija ļoti noderīgi. Ieguvu daudz jaunas un noderīgas zināšanas grāmatvedība, kuras varēšu izmantot darbā.

Maija Upeniece, Uzņēmumu grāmatvedība (2019. gada pavasaris)

Paldies ''KIF Biznesa komplekss'' par iespēju apgūt grāmatvedību un lieliskajai pasnidzējai Rasai Pēcei par lekcijām, kā arī liels paldies kolektīvam (Ingai un Evai). Viss bija organizēts augstākajā līmenī. Lekcijas bija interesantas un nebija garlaicīgas.

Olga Ņemceva, Uzņēmumu grāmatvedība (2019. gada pavasaris)

Kursi ir ļoti augstā līmenī. Bija iespējas gūt daudz jaunu zināšanu. Tika apspriestas praktiskas problēmas un to iespējamie risinājumi. Bija iespēja gūt pārliecību par savām spējām un pārliecināties par sava darba un lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem. Pasniedzējas labprāt sniedza atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem. Kompetenti kursa klausītāji, saturīgas diskusijas.

Zane Maurmane, Praktiskā grāmatvedība (2019. gada pavasaris)

 Ļoti atsaucīgas, zinošas pasniedzējas. Ļoti svarīgi ir tas, ka pasniedzējas ar vienkāršiem piemēriem spēj izskaidrot teorijas sarežģītos jautājumus. Ļoti labs kurs, kas palīdzēja paaugstināt ikdienas darba kvalitāti. Emu ļoti priecīga, ka izvēlējos šo kursu. Paldies!

Ilona Ivanova, Praktiskā grāmatvedība (2019. gada pavasaris)

Ļoti daudz piemēru finanšu un vadības grāmatvedībā, patika, ka visi uzdevumi ir pārbaudīti/salīdzināti ar pasniedzēju un tos droši varēs izmantot nākotnē kā paraugus. Iegūtas labas zināšanas grāmatvedībā. 

Klinta Šmite, Uzņēmumu grāmatvedība (2019. gada pavasaris)