ATSAUKSMES

KIF “Biznesa komplekss” profesionālās pilnveides izglītības programma “Uzņēmumu grāmatvedība”, kuru es uzsāku apgūt 2020. gada rudenī klātienē un turpināju attālināti (ZOOM), papildināja manas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas finanšu grāmatvedība, LR nodokļu sistēmā, Darba tiesībās un vadības grāmatvedībā.
Gribu īpaši atzīmēt mācībspēku augstu profesionālo sagatavotības līmeni, kvalitatīvi sagatavoto mācību materiālu konsekventu un saprotamo pasniegšanu, pretimnākošo attieksmi praktisko zināšanu dalīšanās ar kursa klausītājiem, kā arī mācību iestādes vadības veidoto draudzīgo atmosfēru un komforta sajūtu visu mācības procesa gaitā.
Īpaši gribu arī minēt savus kolēģus – kursa klausītājus, kā ļoti atsaucīgus un gatavus dalīties ar dažādām profesionālām pieredzēm.
Man personīgi izglītības programma iedeva reālo spērienu sava ārpakalpojumu centra “ALDEU services” attīstībā.
Labprāt sirsnīgi rekomendētu KIF “Biznesa komplekss” kā augstā līmeņa mācību iestādi profesionālo zināšanu pilnveidošanai un kā partneru jauniem izaicinājumiem karjerā.
Aleksandrs Nahmans, MBA Finance (RBS)
SIA “ALDEU services”, valdes loceklis.

Aleksandrs Nahmans - MBA Finance (RBS), SIA ''ALDEU services'' valdes loceklis, Uzņēmumu grāmatvedība (2020. gada rudens)

Kursi ir ļoti augstā līmenī. Bija iespējas gūt daudz jaunu zināšanu. Tika apspriestas praktiskas problēmas un to iespējamie risinājumi. Bija iespēja gūt pārliecību par savām spējām un pārliecināties par sava darba un lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem. Pasniedzējas labprāt sniedza atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem. Kompetenti kursa klausītāji, saturīgas diskusijas.

Zane Maurmane, Praktiskā grāmatvedība (2019. gada pavasaris)