top of page

ATSAUKSMES

Praktiskā grāmatvedība ir ļoti noderīgi kursi grāmatveža kvalifikācijas paaugstināšanai, iepriekš iegūto zināšanu  atsvaidzināšanai un iespēja kvalitatīvi sagatavoties grāmatveža sertifikācijas eksāmeniem. Zinoši, praktizējoši pasniedzēji sniedza atbildes uz interesējošiem jautājumiem ar praktiskiem piemēriem. Kursa ietvaros iegūtie mācību materiāli ir noderīgi arī turpmākajā darbā. Lekcijas zoom platformā ir ļoti labs risinājums kursu apmeklētājiem dzīvojošiem ārpus Rīgas.

Evita Vizule, Praktiskā grāmatvedība (2022. gada pavasaris)

Tālmācības režīmā es mācos pirmo reizi un šāda nodarbību forma man ļoti iepatikās. Nav jātērē laiks ceļam un var video lekcijas klausīties jebkurā laikā.

Vēlos izteikt īpašu pateicību pasniedzējai Līgai Alberliņai! Viņas video lekcijas bija ļoti interesantas, saturīgas, saprotamas. Ja man radās kaut kādi jautājumi, tad pasniedzēja konsultācijas laikā sniedza atbildes.

Kursa laikā es uzzināju daudz ko jaunu, noderīgu, interesantu. Velos pateikt Lielu paldies Jūsu skolai par zināšanām. Jūsu skolā es mācījos ar prieku!

Ludmila Obrazcova, Uzņēmumu grāmatvedība (2022. gada pavasaris, tālmācība)

KIF “Biznesa komplekss” profesionālās pilnveides izglītības programma “Uzņēmumu grāmatvedība”, kuru es uzsāku apgūt 2020. gada rudenī klātienē un turpināju attālināti (ZOOM), papildināja manas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas finanšu grāmatvedība, LR nodokļu sistēmā, Darba tiesībās un vadības grāmatvedībā.
Gribu īpaši atzīmēt mācībspēku augstu profesionālo sagatavotības līmeni, kvalitatīvi sagatavoto mācību materiālu konsekventu un saprotamo pasniegšanu, pretimnākošo attieksmi praktisko zināšanu dalīšanās ar kursa klausītājiem, kā arī mācību iestādes vadības veidoto draudzīgo atmosfēru un komforta sajūtu visu mācības procesa gaitā.
Īpaši gribu arī minēt savus kolēģus – kursa klausītājus, kā ļoti atsaucīgus un gatavus dalīties ar dažādām profesionālām pieredzēm.
Man personīgi izglītības programma iedeva reālo spērienu sava ārpakalpojumu centra “ALDEU services” attīstībā.
Labprāt sirsnīgi rekomendētu KIF “Biznesa komplekss” kā augstā līmeņa mācību iestādi profesionālo zināšanu pilnveidošanai un kā partneru jauniem izaicinājumiem karjerā.

Aleksandrs Nahmans - MBA Finance (RBS), SIA ''ALDEU services'' valdes loceklis, Uzņēmumu grāmatvedība (2020. gada rudens)

Kursi ir ļoti augstā līmenī. Bija iespējas gūt daudz jaunu zināšanu. Tika apspriestas praktiskas problēmas un to iespējamie risinājumi. Bija iespēja gūt pārliecību par savām spējām un pārliecināties par sava darba un lēmumu atbilstību normatīvajiem aktiem. Pasniedzējas labprāt sniedza atbildes uz visiem interesējošajiem jautājumiem. Kompetenti kursa klausītāji, saturīgas diskusijas.

Zane Maurmane, Praktiskā grāmatvedība (2019. gada pavasaris)

bottom of page