top of page

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES AUGSTĀKĀ LĪMEŅA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

PRAKTISKĀ GRĀMATVEDĪBA

ATBILSTOŠI LATVIJAS UN STARPTAUTISKIEM NORMATĪVIEM AKTIEM

200 ak/h

Kam programma paredzēta?

Grāmatvežiem ar vismaz 3 gadu darba pieredzi, kas vēlas iegūt jaunas zināšanas vai atjaunot sen iegūtās zināšanas un prasmes. Programmu izvēlas grāmatveži, kuri ir sevi jau pierādījuši kā labus un zinošus grāmatvežus, bet ir vēlme iegūt pārliecību par savām zināšanām un prasmēm, kā arī vēlme iegūt jaunāko normatīvo aktu izmaiņu apkopojumu pie profesionāliem pasniedzējiem, kas paši ir grāmatveži-praktiķi. Papildus bonuss ir iespēja sagatavoties eksāmeniem starptautiskā grāmatveža kompetences sertifikāta saņemšanai.

Ko varēsiet apgūt?

Programmas ietvaros nav grāmatvedības uzskaites pamati, bet ir padziļināts grāmatvedības uzskaites ieskats, kurš tiek papildināts ar praktiskiem piemēriem uzdevumiem un interesantām profesionāļu diskusijām. Mēs jūs uztveram kā kolēģus, nevis kursantus, kuri jāapmāca.

Nodokļu sistēma tiek skatīta no grāmatvežu skata punkta, praktiski analizējot dažādas situācijas, aizpildot nodokļu deklarācijas un pārskatus. Mācību procesā ir tikai aktuālā informācija par nodokļu normatīvajiem aktiem.

Vadības grāmatvedības lekcijās ir iespēja padziļināti apgūt dažādus aprēķinus – analītiskos, pašizmaksas, budžeta sagatavošanai nepieciešamos.

Tiesību pamati ir balstīti uz darba tiesībām, civiltiesībām un komerctiesībām. Lekcijās īpaša uzmanība tiek pievērsta likumdošanas normām, kuras saistītas ar darbinieku un darba devēju tiesiskajām attiecībām.

Lietvedības lekcijas palīdz izprast lietvedības un arī grāmatvedības dokumentu sagatavošanas principus, kas balstīti uz aktuālajām likumdošanas normām.  

Mācību īpatnības

Mācības ar praktisku ievirzi, vismaz 60% mācību laika atvēlēts praktisku situāciju un kompleksā uzdevuma risināšanai

Mācību priekšmeti

Finanšu grāmatvedība (84 ak/h)
LR nodokļu sistēma (32 ak/h)
Vadības grāmatvedība (41 ak/h)
Tiesību pamati (23 ak/h)
Dokumentu pārvaldība(Lietvedība)(10 ak/h)

Savā īpašumā saņemsiet

Speciāli šai programmai sagatavotus, pastāvīgi aktualizētus mācību izdales materiālus papīra vai digitālā formā (pēc pasniedzēja ieskatiem)

Pārbaudes veidi

Ieskaites, kontroldarbi un 2 kompleksie eksāmeni:
1) Finanšu grāmatvedība un LR nodokļu sistēma (5 h);
2) Vadības grāmatvedība, tiesību pamati un lietvedība (5 h).
Eksāmenus pieņem Grāmatvežu sertifikācijas centra (GSC) neatkarīgā komisija

Kādu dokumentu saņemsiet?

1) IZM LR apliecību ar mazo valsts ģerboni par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi

2) Grāmatvežu profesionālās kompetences sertifikātu saņems tie, kuri vēlas pretendēt uz sertifikāciju, kas atbilst Eiropas standarta EN ISO/IEC 17 024:2012 prasībām un atzīta bez atkārtotas novērtēšanas 30 Eiropas Akreditācijas kooperācijas līgumvalstīs. Sertifikātu izsniedz akreditēts Grāmatvežu sertifikācijas centrs (GSC). Informācija par sertifikācijas procesu, prasībām, izmaksām u.c. GSC mājas lapā www.gramatvezusc.lv

Jūsu finansiālais ieguvums

Deklarējot ienākumus savā Gada deklarācijā, jums ir iespēja saņemt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par personīgi veiktu akreditētas programmas apmaksu.

bottom of page