PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES SĀKOTNĒJĀ LĪMEŅA PROGRAMMA

BILANCE UN NODOKĻI

160 ak/h

Kam programma paredzēta?

Tiem, kuri vēlas grāmatvedību apgūt no pašiem pamatiem

Ko varēsiet apgūt?

Sistematizētas grāmatvedības zināšanas saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošiem normatīviem dokumentiem:

  • visi grāmatvedības uzskaites ciklu

  • praktiskas iemaņas par bilances posteņu vērtējumu (piemēri, uzdevumi)

  • darījuma dokumentu noformēšanu un to kontējumus

  • darba algas u.c. aprēķinus

  • gada pārskata priekšdarbus un to sagatavošanu

  • nodokļu aprēķināšanu un maksāšanas kārtību, pārskatu sagatavošanu

Mācību īpatnības

Mācības balstās uz praktiskiem darbiem, situāciju un komplekso uzdevumu risināšanu. 60% mācību laika atvēlēts praktiskiem darbiem

Mācību priekšmeti

Finanšu grāmatvedība (126 st.)
LR nodokļu sistēma (30 st.)

Savā īpašumā saņemsiet

Pastāvīgi aktualizētus mācību izdales materiālus 

Pārbaudes veidi

Kontroldarbi, ieskaites un noslēgumā eksāmens (4 st.)

Kādu dokumentu saņemsiet?

IZM LR stingrās uzskaites apliecību ar mazo valsts ģerboni par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi

Jūsu finansiālais ieguvums

Deklarējot ienākumus, Jūs saņemsiet IIN mācību maksas atmaksu (akreditētā programma), ja maksāsiet personīgi

  • Facebook
  • LinkedIn - Black Circle
SIA KIF BIZNESA KOMPLEKSS

 

Jur.adr.: Brīvības gatve 223, Rīga, LV-1039

Reģ.nr. 4003045337

AS Swedbanka, kods: HABALV22

Konts: LV12HABA0001408046867

Tel. nr.: 26164113

Epasts: kif.biznesakomplekss@gmail.com