top of page

 PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IESĀCĒJU LĪMEŅA PROGRAMMA

BILANCE UN NODOKĻI

160 ak/h

Kam programma paredzēta?

Tiem, kuri vēlas grāmatvedību apgūt no pašiem pamatiem. Iesakām šo grāmatvedības kursu programmu arī tiem:

 • kas grāmatvedību ir mācījušies, bet nav strādājuši par grāmatvedi,

 • kas ir strādājuši īsu brīdi par grāmatvedi un nav pietiekamu iemaņu un prasmju,

 • kas grib atsākt strādāt grāmatvedības jomā pēc ilgākas prombūtnes.
   

Ko varēsiet apgūt?

Grāmatvedības uzskaites un nodokļu pielietošanas, aprēķināšanas pamatus, kuri tiks nostiprināti ar pamatīgām praktiskām iemaņām, veicot gan grupu, gan patstāvīgos darbus. Iekļautās tēmas:

 • viss grāmatvedības uzskaites cikls

 • praktiskās iemaņas par bilances posteņu struktūras veidošanos, grāmatvedības uzskaites principu pielietošanu

 • darījuma dokumentu noformēšana un darījumu iegrāmatošana grāmatvedības uzskaitē

 • darba samaksas un nodokļu no tās aprēķini

 • gada pārskata sagatavošanas priekšdarbi

 • nodokļu aprēķināšana un maksāšanas kārtība, nodokļu pārskatu sagatavošana

 • praktiskās iemaņas, teorētiskās zināšanas pielietojot praktiski dažādu situāciju risināšanā 
   

Mācību īpatnības

Mācības balstās uz praktiskiem darbiem, situāciju un komplekso uzdevumu risināšanu. 60% mācību laika atvēlēts praktiskiem darbiem

Mācību priekšmeti

Finanšu grāmatvedība (126 ak/h)
LR nodokļu sistēma (30 ak/h)

Savā īpašumā saņemsiet

Pastāvīgi aktualizētus mācību izdales materiālus papīra vai digitālā formā (pēc pasniedzēja ieskatiem) 

Pārbaudes veidi

Kontroldarbi, ieskaites un noslēgumā eksāmens (4 ak/h)

Kādu dokumentu saņemsiet?

IZM LR apliecību ar mazo valsts ģērboni par grāmatvežu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi

Jūsu finansiālais ieguvums

Deklarējot ienākumus savā Gada deklarācijā, jums ir iespēja saņemt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par personīgi veiktu akreditētas programmas apmaksu

bottom of page