top of page

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

IEKŠĒJAIS UN ĀRĒJAIS AUDITS

160 ak/h

Kam programma paredzēta?

Grāmatvežu kompetences sertifikātu īpašniekiem

Ko varēsiet apgūt?

Detalizētas zināšanas par iekšējā un ārējā audita būtību, pamatprincipiem, standartiem un to pielietošanu praksē. Zināšanas un prasmes par iekšējās kontroles sistēmu, iekšējās kontroles, iekšējā un ārējā audita elementiem, vidi, risku novērtēšanu, kontroles pasākumiem, informāciju, saziņu, uzraudzību. Papildus tiks sniegts ieskats finanšu pārskatu sagatavošanā, finanšu analīzes aprēķinos, kā arī nodokļu plānošanas procesā.

Mācību īpatnības

Praktiskās nodarbībās līdz 60% no mācību laika tiek risināti tematiski uzdevumi un notiek dokumentu analīze

Mācību priekšmeti

Finanšu pārskati (4 ak/h)

Finanšu analīze (30 ak/h)
Nodokļu plānošana (12 ak/h)
Iekšējais audits un iekšējā kontrole (54 ak/h.)
Ārējais audits (54 ak/h)
Profesionālā ētika (2 ak/h)

Savā īpašumā saņemsiet

Speciāli šai programmai sagatavotus, pastāvīgi aktualizētus mācību izdales materiālus papīra vai digitālā formā (pēc pasniedzēja ieskatiem)

Pārbaudes veidi

Ieskaites un noslēgumā kompleksais eksāmens (4 ak/h)
Eksāmenu pieņem Grāmatvežu sertifikācijas centra neatkarīgā komisija

Kādus dokumentus saņemsiet?

1) IZM LR apliecību par profesionālās pilnveides izglītību ar mazo valsts ģerboni.
2) Grāmatveža-auditora sertifikātu var saņemt tie, kam pamatā piešķirts Grāmatveža kompetences sertifikāts. Sertifikātu izsniedz akreditēts Grāmatvežu sertifikācijas centrs (GSC). Informācija par sertifikācijas procesu, prasībām, izmaksām u.c. GSC mājas lapā www.gramatvezusc.lv

Jūsu finansiālais ieguvums

Deklarējot ienākumus savā Gada deklarācijā, jums ir iespēja saņemt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par personīgi veiktu akreditētas programmas apmaksu.

bottom of page