top of page

GRĀMATVEŽU PĒCPUSDIENAS

Trešdienās, plkst. 16.00-18.00

Vasaras Grāmatvežu pēcpusdienas pie kafijas tases.

Vasarā tik bieži nesanāk grāmatvežiem satikties semināros, bet darbs nav apstājies. Tāpēc aktuālos jautājumus varam operatīvi pārrunāt grāmatvežu pēcpusdienās. Būs gan tikšanās prieks, gan iegūtas kādas jaunas atziņas, saņemtas atbildes uz "sāpīgajiem" jautājumiem.

Aicinājums iesūtīt interesējošos jautājumus, kā arī interesējošās tēmas turpmākajām tikšanās reizēm.

Brīvības gatve 223, Rīga

tikai

25

8.07..png

Pārrunāsim šī brīža aktuālos jautājumus ar attālināto darbu - darba laika uzskaite, darba drošības normu ievērošana, atvaļinājumi, īslaicīgā prombūtne. 

15.07..png

Izskatīsim pēdējos jaunumus likumdošanas normās - Darba likuma normas, Darba drošības likuma jaunās normas, Likumā Par nodokļiem un nodevām noteiktos sodu apmērus, Likuma Par grāmatvedību izmaiņas u.c. Diskusija būs interesanta!

22.07..png

Diskusija par Darba līguma būtiskajiem punktiem - darba laiks, darba vieta, darba samaksa, kā arī koplīguma loma darba attiecībās un nodokļu aprēķinos.

29.07..png

Šajā diskusijā pārrunāsim "nesāpīgākos" variantus, kā draudzīgi izbeigt darba attiecības, ievērojot Darba likuma normas. Kas darba devējam jāapmaksā obligāti, par ko var vienoties?

Vairāk informācijas 26164113 vai kif.biznesakomplekss@gmail.com

bottom of page