DARBA ATTIECĪBAS UN
DARBA SAMAKSA

- praktiskais videokurss -

1.tēma Darba līgumu noslēgšana - nepieciešamā informācija, kas obligāti jāiekļauj darba līgumos, piemēri, skaidrojumi. Neiekļaujamā, ierobežotā informācija, ko nevajadzētu darba līgumos norādīt. Grozījumi darba līgumā. Aktualitātes.Darbinieku pienākumi, atbildība, tiesības. Komentāri

2.tēma Koplīgums uzņēmumā. Nozaru koplīgumi. Nodokļu normas. Darba kārtības noteikumi, piemēri. Uzteikums, tiesību normas, komentāri.

3.tēma Darba samaksa, tās veidošanās pamatprincipi. Darba alga, piemaksas, prēmijas, citi ienākuma veidi. Darba algas aprēķins - pirms nodokļu aprēķina. Piemēri, skaidrojumi. Aktualitātes.

4.tēma Nodokļi no darba samaksas – Iedzīvotāju ienākuma nodokļa normas, atvieglojumi, neapliekamais minimums, attaisnotie izdevumi; praktiskie piemēri, aprēķini. Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas – likuma normas, likmes; praktiskie piemēri, aprēķins; praktiskie darbi. Ieturējumi no darba samaksas. Attaisnotā prombūtne.

5.tēma Atvaļinājumi - ikgadējais, papildatvaļinājumi, citi atvaļinājumu veidi. Atvaļinājuma pārtraukšana. Ierobežojumi atvaļinājuma laikā. Slimības naudas. Aktualitātes.

6.tēma Komandējumi un darba braucieni. Aktualitātes. Uzņēmuma līgumi. Autoratlīdzības. Aizdevumi darbiniekiem.

Katram videokursa pircējam ir paredzēta 1h konsultācijas - vai Zoom, vai klātienē, pēc klienta izvēles, kad ir apgūtas visas kursa tēmas.

Tas ir kā bonuss!

Cena par 6 tēmām + konsultācija 1h ir 237.00+PVN

Ja vēlas atsevišķas tēmas, tad, katra tēma 45.00 EUR+PVN (bonusā  tiešsaistes konsultācija 20 min).

Praktiskais videokurss Darba attiecību noformēšana. Darba samaksa.png