top of page

SAVA PAKALPOJUMS VAI PRECES PAŠIZMAKSAS APRĒĶINS

Kursa mērķis:
Kurss nodrošina zināšanas un prasmes pašizmaksas aprēķināšanas metodēs kuras izmanto lielie un mazie uzņēmumi ne tikai Latvijā, bet arī starptautiski.
Kursa programma:
1. Izmaksu klasifikācija:

 •  izmaksu elementi;

 •  pēc attiecināšanas uz kalkulācijas objektu;

 •  tradicionālā pašizmaksas kalkulācijā;

 •  pēc atkarības no darbības apjoma u.c.

2. Ražojuma un pakalpojuma pašizmaksas aprēķināšanas metodes lielajos un mazajos uzņēmumos:

 • vispārējo izmaksu sadale un iespējamie sadales pamatojumi;

 • vispārējo izmaksu pārdale struktūrvienībās, kas nodrošina uzņēmuma

 • ieņēmumus un iespējamie pārdales pamatojumi;

 • vispārējo izmaksu pieskaitījumu likmes, to veidi ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos.

3. Pilnas ražošanas pašizmaksas un pilnas pašizmaksas aprēķināšanas metožu pielietojums lielos un mazos uzņēmumos.
4. Mainīgo izmaksu pašizmaksas kalkulācijas un pilnas ražošanas pašizmaksas kalkulācijas izmantošanas ietekme uz peļņas rezultātu.
Kursi paredzēti:

 • Uzņēmumu vadītājiem

 • Grāmatvežiem

 • Finansistiem

 • Ekonomistiem

Gaidāmie rezultāti:
Apgūstot kursu programmu klausītājs spēs aprēķināt vienas produkcijas vienības pašizmaksu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumos

7., 14., 21. un 28. augusts

298€

+ PVN

Pasniedzēja: Rasa Pēce

bottom of page